Het antwoord is simpel: tekorten in onze voeding en slechte eetgewoonten maken voedingssupplementen noodzakelijk. Door uitputting van de grond en eenzijdig gebruik van kunstmest bevat ons voedsel veel minder vitaminen en mineralen dan 50 jaar geleden.
Door verwerking in de voedingsindustrie verdwijnt een groot gedeelte van de benodigde vitaminen en mineralen die we nodig hebben uit ons voedsel voordat het ons bereikt.
Voedingssupplementen leveren een belangrijke bijdrage aan een sterk immuunsysteem, het voorkomen en genezen van een groot aantal lichamelijke aandoeningen en het bestrijden van ouderdomsverschijnselen.
Het door de voedingsindustrie gesponsorde Voedingscentrum blijft volhouden dat een evenwichtige voeding voldoende vitaminen en mineralen bevat. Deze stelling is volkomen achterhaald.

Het huidige Nederlandse eetpatroon is helaas een afspiegeling van wat de voedingsindustrie ons in de media opdringt: kant-en-klare maaltijden, voorgekookt voedsel en een overdaad aan snacks die teveel suiker, verkeerde vetten en lege calorieën bevatten. Het grote geld wordt nu eenmaal niet verdiend met verse groenten en fruit en veel mensen hebben geen tijd meer om complete, evenwichtige maaltijden te bereiden. De opmars van de snelle, maar ongezonde hap is door gebrek aan voorlichting en agressieve marketing door de voedingsindustrie onomkeerbaar.

De werkelijke staat van onze voeding

Uit onderzoeken van de Stichting Orthomoleculaire Educatie (SOE), het Ministerie van VWS en TNO blijkt dat:

• een zogenaamd evenwichtige voeding niet langer voldoende vitaminen en mineralen bevat om ons lichaam gezond te houden en optimaal te laten functioneren;

• bij alle bevolkingsgroepen, dus ook bij de gezond geachte mannen en vrouwen tussen de 25 en 55 jaar, toenemende tekorten aan de vitamines A en D, calcium, ijzer, zink, magnesium, selenium en koper is ontstaan. Daarnaast blijkt dat ook de inname van de vitamines B1, B2 en foliumzuur onvoldoende is.

De ‘aanbevolen dagelijkse hoeveelheden’ zijn al jaren ontoereikend. Bij de vaststelling van de voedingsnormen en aanbevolen hoeveelheden wordt geen rekening gehouden met de negatieve invloed op de kwaliteit en sterk teruggelopen voedingswaarde van onze voeding door:

• uitputting van de grond door intensieve landbouw en overmatig gebruik van kunstmest

• gebruik van chemische verdelgingsmiddelen

• eenzijdig veevoeder en voedselverarming door industriële verwerking

• chemische toevoegingen om de houdbaarheid van producten te verlengen

De gesignaleerde tekorten hebben geleid tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, kanker en diabetes.

Andere invloeden op de kwaliteit van onze voeding

Waar de overheid ook aan voorbij gaat, is de invloed van milieuverontreiniging. Chemische toevoegingen aan voedsel, schadelijke straling, luchtverontreiniging door verkeer en industrie, enz. dragen er toe bij dat het idee van een gezonde, evenwichtige voeding een niet langer te handhaven illusie is geworden.

Geïndustrialiseerd voedsel levert niet langer de antioxidanten die het lichaam nodig heeft om zich afdoende te ontgiften en afvalstoffen, zoals zware metalen, uit het lichaam te verwijderen. De noodzaak om onze voeding aan te vullen met vitaminen, mineralen en antioxidanten neemt dus jaarlijks toe.

Waarom de voedingsindustrie niets doet

Los van de sporadische, maar door reclamecampagnes breed uitgemeten voorbeelden van toevoegingen van vitaminen, calcium en cholesterolverlagende stoffen, doet de voedingsindustrie weinig tot niets om de toenemende tekorten in onze voeding aan te vullen. Dat is vooral een kwestie van geld. De levensmiddelenfabrikanten staan in een tijd van felle concurrentie en prijzenoorlogen niet te springen om hun producten gezonder, en dus duurder te maken.

Waarom de farmaceutische industrie niets doet

Doelstelling nummer één van de farmaceutische industrie is geld verdienen. Veel geld verdienen. Gedurende de laatste tien tot twintig jaren van ons leven moeten we zoveel mogelijk van hun producten afnemen om zoveel mogelijk ouderdomskwalen te bestrijden. Hoe meer kwalen wij hebben, hoe meer producten ze verkopen.

Zij noemen die producten geneesmiddelen, maar in feite zijn het meestal symptoom-bestrijdingsmiddelen die het leven rekken maar de kwaal niet verhelpen. Daar worden jaarlijks miljarden euro’s mee verdiend. Eén voorbeeld: een onderzoek in de VS toonde aan dat het gratis verschaffen van één multivitamine per dag aan alle inwoners boven de 50 jaar een besparing in de gezondheidszorg van 18 miljard dollar per jaar zou opleveren.

Voedingssupplementen kunnen dikwijls kwalen voorkomen die geneesmiddelen niet meer kunnen genezen als het eenmaal te laat is. Maar voedingssupplementen komen uit de vrije natuur. Ze zijn meestal niet te patenteren en kosten maar een fractie van de chemische of synthetische middelen die de farmaceutische industrie produceert. Economisch gezien zijn ze dus niet interessant en worden daarom als kwakzalverij in de hoek gezet.

Zelfs onze overheid geeft miljoenen uit aan voorlichtingscampagnes die erop gericht zijn u te ‘behoeden’ voor natuurlijke voedingssupplementen die in serieuze medisch-wetenschappelijke onderzoeken keer op keer hun effectiviteit hebben bewezen.
Zo heeft prof. Katan van het Voedingscentrum een keer gezegd dat je beter niets uit de natuur kon eten, omdat de natuur vol gif zit. Beter volgens hem was bewerkt voedsel, omdat dat in laboratoria was onderzocht en veilig is bevonden…

Om de negatieve gevolgen van een tekortschietende voeding voor te zijn moeten we dus zélf de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid op ons nemen. Dat betekent:

• bewust kiezen voor een gezondere voeding;

• kant en klare maaltijden en ander voorgekookt fabrieksvoedsel vervangen door verse producten;

• totale uitbanning van suiker en enkelvoudige koolhydraten uit ons dieet;

• voldoende bewegen en kiezen voor een verantwoorde aanvulling van onze voeding met vitaminen, mineralen en andere supplementen om gebreksziekten te voorkomen, het lichaam gezond te houden en vroegtijdige ouderdomsverschijnselen tegen te gaan..

Fit door gezond eten.nl levert de supplementen die u kunnen helpen langer jong te blijven en gezond oud te worden. Op verzoek verschaffen we ook alle achtergrondinformatie en onderzoeksresultaten over het nut en de werkzaamheid van specifieke voedingssupplementen. Zo bent u in staat uw eigen weloverwogen keuzes te maken.