De praktijk: Water

Water is de bron van al het leven. Zonder water is leven niet mogelijk. Ons lichaam bestaat voor gemiddeld 70%