De wetenschap over alkalische voeding

Er is al veel wetenschappelijke kennis opgedaan over alkalische voeding. Al in het bijbelboek Daniël (605 voor Chr.) wordt beschreven