Fit door gezond eten.nl respecteert haar klanten en hun privacy. De gegevens die u aan ons verstrekt zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden verkocht of anderszins verstrekt worden.
We nemen daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• het verwerken van uw bestelling
• de betaling van uw bestelling
• de bezorging op het juiste afleveradres

Als u u hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, dan gebruiken we uw naam en e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief.

U kunt uw gegevens ten alle tijde opvragen en/of wijzigen als u dat wilt.